Bacaan Doa Bangun Tidur Arab, Latin dan Artinya

Banyak khasiat yang dapat kita ambil dari doa saat sebelum serta bangun tidur. Dalam Islam, tidur hendak terus menjadi bermutu bila telah terbiasa membaca doa.

Rasulullah SAW mengarahkan kepada umatnya buat senantiasa membaca doa dalam beraktifitas tercantum sehabis bangun tidur. Membaca doa bangun tidur tidak hanya ialah wujud rasa syukur hamba kepada Allah SWT yang masih diberi kenikmatan hidup. Berikut doa bangun tidur yang dianjurkan Rasulullah SAW:

1. Doa Bangun Tidur Tengah Malam BACA Pula: Doa Saat sebelum Belajar Beserta

Keutamaannyaلَاإِلَهَإِلَّااللَّهُوَحْدَهُلَاشَرِيكَلَهُ،لَهُالْمُلْكُوَلَهُالْحَمْدُ،وَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيرٌ.سُبْحَانَاللَّهِ،وَالْحَمْدُلِلَّهِ،وَلَاإِلَهَإِلَّااللَّهُ،وَاللَّهُأَكْبَرُ،وَلَاحَوْلَوَلَاقُوَّةَإِلَّابِاللَّهِ،رَبِّاغْفِرْلِي Laailaha illallahu wahdahu laa syarikalahu, lahulmulku walahulhamdu wahuwa ala kulli syaiin qadiirun. Subhaanallah wal hamdulillahi walaa ilaaha illallahu wallahu akbar wala haula walaa quwwata illa billahi. Robbighfirlii.

Maksudnya: Tidak terdapat Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi- Nya, bagi- Nya kerajaan serta bagi- Nya seluruh puji, serta Ia Mahakuasa atas seluruh suatu.

Mahasuci Allah serta seluruh puji untuk Allah. Serta tidak terdapat Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Allah Mahabesar, serta tiada energi serta tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Tuhanku berilah ampunan bagiku Rasulullah SAW senantiasa membaca doa dikala bangun tidur tengah malam.

Doa tersebut diriwayatkan Imam Ahmad kalau para owner kitab sunan sudah meriwayatkannya dari Abu Said serta lain- lainnya, kalau Nabi Muhammad SAW senantiasa mengucapkan tasbih tersebut.

Abul Jauza sudah berkata sehubungan dengan arti firman- Nya: serta bertasbihlah dengan menyanjung Tuhanmu kala kalian bangun berdiri.( Ath- Thur: 48) Ialah dari tidur kamu, dari peraduanmu. Komentar inilah yang diseleksi oleh Ibnu Jarir, serta komentar ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Disebutkan kalau:حَدَّثَنَاالْوَلِيدُبْنُمُسْلِمٍ،حَدَّثَنَاالْأَوْزَاعِيُّ،حَدَّثَنِيعُمَيربْنُهَانِئٍ،حَدَّثَنِيجُنَادَةُبْنُأَبِيأُمَيَّةَ،حَدَّثَنَاعُبَادَةُبْنُالصَّامِتِعَنْرَسُولِاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَقَالَ:”مَنْتَعَارَّمِنَاللَّيْلِفَقَالَ:لَاإِلَهَإِلَّااللَّهُوَحْدَهُلَاشَرِيكَلَهُ،لَهُالْمُلْكُوَلَهُالْحَمْدُ،وَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيرٌ.سُبْحَانَاللَّهِ،وَالْحَمْدُلِلَّهِ،وَلَاإِلَهَإِلَّااللَّهُ،وَاللَّهُأَكْبَرُ،وَلَاحَوْلَوَلَاقُوَّةَإِلَّابِاللَّهِ،ثُمَّقَالَ:رَبِّاغْفِرْلِي-أَوْقَالَ:ثُمَّدَعَا-اسْتُجِيبَلَهُ،فَإِنْعَزَمَفَتَوَضَّأَ،ثُمَّصَلَّىتُقِبِّلَتْصِلَاتُهُ”. sudah menggambarkan kepada kami Al- Walid ibnu Muslim, sudah menggambarkan kepada kami Al- Auzai, sudah menggambarkan kepadaku Umair ibnu Hani”,

sudah menggambarkan kepadaku Junadah ibnu Abu Umayyah, sudah menggambarkan kepada kami Ubadah ibnus Samit, dari Rasulullah Saw. yang sudah bersabda: Benda siapa yang bangun di tengah malam, kemudian mengucapkan,”

Tidak terdapat Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi- Nya, bagi- Nya kerajaan serta bagi- Nya seluruh puji, serta Ia Mahakuasa atas seluruh suatu. Mahasuci Allah serta seluruh puji untuk Allah. Serta tidak terdapat Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Allah Mahabesar, serta tiada energi serta tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah,”

setelah itu dia mengucapkan,” Ya Tuhanku berilah ampunan bagiku”—atau setelah itu dia berdoa— tentu hendak diperkenankan menurutnya.

Serta bila ia bangkit membenahi diri, kemudian berwudu, setelah itu salat, hingga salatnya diterima. Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini di dalam kitab sahihnya.

2. Doa Bangun Tidur Pendek Doa bangun tidur lain yang dapat diamalkan muslim dalam tipe pendek yang telah masyhur ialah:الْحَمْدُلِلَّهِالَّذِيأَحْيَانَابَعْدَمَاأَمَاتَنَاوَإِلَيْهِالنُّشُورُ Alhamdulillahilladzii akhyaana bada maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur. Maksudnya: Seluruh puji untuk Allah yang sudah menghidupkan kami sehabis mematikan kami, serta kepada- Nya lah tempat kembali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *